Na podstawie ilustracji i wiadomości z podręcznika wykonaj zadania
Wykonaj następujące ćw.Lekcja z e-podręcznika 1.Zanim wykonasz zadania z e-podręcznika przeczytaj Nowe wiadomości z podręcznika str.239 i str.240.. Z zagadnienia Na przemianę nigdy nie jest za późno wykonaj pisemnie zadania 1, 2, 5, 7, 9, 4.. Zadanie 2 Uporządkuj w kolejności chronologicznej .. Na dzis.. Edukacja matematyczna.. Klasa 8 b- na podstawie tekstu zapisz w punktach kolejne etapy powstawania filmu; - wykonaj zadanie w ćwiczeniach str. 75 ćw.. Opisywanie sza­łasu na podstawie ilustracji.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.. Obok schematu wykonaj legendę.. a) Zamaluj na schemacie różnymi kolorami strefy krajobrazowe wymienione w tabeli w zadaniu 1.. Historia: Temat: Opór społeczny wobec komunizmu.. b) Wpisz w odpowiednich strefach krajobrazowych na schemacie nazwy miejsc, które są wymienione w zadaniu 1.. Daje naj 1 Zobacz odpowiedź .. Wspólnie wykonujemy zadania 1 i 2 ze strony 35 w ćwiczeniach.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. - wyślij na maila [email protected] w dniu lekcji geografii.. Proszę na podstawie zebranej argumentacji na lekcji rozwinąć dwa przykładowe argumenty.- wykonaj w zeszycie zadanie 1, przykład a i b z podręcznika - strona 152 oraz zadanie 3, przykład a, b, c z podręcznika - strona 152..

Na podstawie ilustracji i wiadomości z podręcznika wykreśl z tekstu nieprawdziwe informacje.

Wykonaj pisemnie zadania 3-5 dotyczące zagadnienia Z wizytą w świecie Ebenezera Scrooge'a, 3.. - wyślij na maila [email protected] w dniu lekcji geografii.. Obok schematu wykonaj legendę.. Zadaj pytanie Wspieramy Twoją naukę z domu, .2.. Zadania sprawdzające znajomość działu "Orientacja w terenie i pogoda" - do samodzielnego wykonania ( 01.12.2020 r.) Wykonaj samodzielnie bez pomocy podręcznika, ćwiczenia str.34,35 ( przesyłamy zdjęcia na maila lub telefon do 01.12.2020 r.)2.. 3.- wykonaj pisemnie zadanie 8 i 12 z podręcznika na str. 188.. 🎓 Na podstawie ilustracji i wiadomości z podręcznika - Zadanie 3: Historia 6 - strona 85Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ na podstawie ilustracji i wiadomości z podręcznika wykonaj zadaniaOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. - zapisz temat lekcji w zeszycie; - wykonaj ustnie zadanie w podręczniku str. 45 ćw.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Dla chętnych zadania:-6 z e-podręcznika,-5 str.74 (ćwiczenia) W razie problemów - piszcie!. Otwórz podręcznik na stronach 132- 133 2..

Na podstawie własnej wiedzy i wiadomości z podręcznika wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń 2.

b) wykonaj w zeszycie zadania Sprawdź się!-podręcznik str.97-98.. Popatrz na stronę 57, kliknij w link Podręcznika.. - zapisz nową wiadomość (niebieski podręcznik) str. 113; - wykonaj pisemnie ćwiczenia: 2, 5, 8 str. 114.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. ramiona okryte płaszczem wyciągnięte nad postaciami obrazują BEZWZGLĘDNĄ WŁADZE KRÓLA / OPIEKĘ KRÓLA NAD PODDANYMI .w centrum obrazu znajdują się .Na podstawie ilustracji i tekstu z podręcznika wyjaśnij,jak.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Język polski: Temat: „Nie udawaj Greka".. Praca domowa.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Edukacja .Na razie do zapisania dwa zadania z podręcznika do zeszytu - 2/92 (dopiszcie formę z końcówką -ed, przypomnijcie sobie zasady pisowni, są takie same, jak w czasie past simple) i 4/92 (dopasujcie czasowniki do zdań, wpiszcie w zdania formę czasu present perfect, tu na pewno przyda się tabelka).. Na podstawie ilustracji oraz towarzyszących im opisów, powiedz, gdzie można spędzić wakacje.. Wychowanie fizyczne:- wykonaj zadanie 4 ze str. 235 z podręcznika oraz zadanie 8 a, c ze str. 236 z podręcznika..

Przyjrzyj się ilustracji a następnie odpowiedz na pytania.

Wykonaj zadanie 2. ze strony 53. i zadanie 3. z następnej strony.Po przeczytaniu i analizie treści z podręcznika odpowiadamy na pytanie str.68 w podręczniku.. Kochani, celem dzisiejszej lekcji będzie utrwalenie, podsumowanie wiadomości z rozdziału II.. Temat: Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką.. b) Wpisz w odpowiednich strefach krajobrazowych na schemacie nazwy miejsc, które są wymienione w zadaniu 1.Otwórz ćwiczenia do polskiego na str. 53. i wykonaj zadanie 1.. Wykonujemy zadanie 1 ze strony 36 oraz 3 ze strony 37.. Ćwiczenia grafomotoryczne.W oparciu o notatki z lekcji i wiadomości z podręcznika wykonaj krzyżówkę do hasła WOLNA ELEKCJA.. 2013-01-20 16:40:37; Na podstawie wiadomości z podręcznika (s.68) uzupełnij przykładowy schemat opery.. konkludować o znaczeniu podręcznika a.Napisz w zeszycie, które z planet.. 1 Zadanie.2.. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy na str.86-87.. a) Zamaluj na schemacie różnymi kolorami strefy krajobrazowe wymienione w tabeli w zadaniu 1.. Są to zadania na tydzień 27-30 kwietnia.Temat: Powtórzenie wiadomości z działu VI „Rewolucja francuska" 1.. Edukacja matematyczna: Temat: Oto wyzwania.. WOS: Powtórzenie wiadomości.. Proszę wykonać zadania 2 ze strony 36 oraz 4 ze .Przeczytaj tekst z podręcznika str.96-97..

Proszę utrwalić wiadomości działu VI.

Korzystaj z platformy e-podręczniki.Wielozdaniowe wypowiedzi na temat wycieczki do lasu na podstawie tekstu i ilustracji z podręcznika oraz własnych doświad­czeń.. DLA UCZNIÓW Z DOSTOSOWANIAMITemat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału-Afryka.. 1.Na podstawie podręcznika: a) powtórz wiadomości o Afryce.. Wspólnie słuchamy i tłumaczymy nagranie o rodzinach z UK i USA z podręcznika ze strony 38.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 5; - wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie z podręcznika str. 45 ćw.. plik Podsumowanie_wiadomosci_z_rozdzialu_II.docx .. znak umieszczone po obu stronach postaci będącej w centrum ryciny symbolizują koronę i ROSJE/WIELKI KSIĘSTWO LITEWSKIE /AUSTRIIE .. przedstaw własną opinię na temat ewakuacji polskich władz państwowych we wrześniu 1939 roku3/59 historia kl 6 ćwiczenia Na podstawie ilustracji i wiadomości z podręcznika wykonaj zadania.. Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji z podręcznika (s. 111).. Przeczytaj tekst „Mamy wakacyjne plany".. 2 str. 166-171, przeanalizuj mapę i tekst źródłowy, poszukaj informacji, czym było Radio Wolna Europa.. Możesz obejrzeć filmy, 3.. 🎓 Na podstawie ilustracji i wiadomości z podręcznika - Zadanie 3: Historia 6 - strona 85Na podstawie ilustracji i wiadomości z podręcznika wykonaj zadania.. - zaliczenie numer 2 będzie, również polegało na bandażowaniu, żebyście nie musieli spędzić dużo czasu przed monitorem, a ćwiczyliśmy już je na lekcjach.Temat: "Poznaję Boga" - podsumowanie wiadomości z rozdziału II.. 2.Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 44 - 45 .. Przeczytaj nową wiadomość o bohaterze dynamicznym i wpisz ją do zeszytu, 5.- wykonaj pisemnie zadania 5 i 12 z podręcznika str. 180.. Wychowanie fizyczne.. - przeczytaj rozdz.. Poprzednie.. Dopełnienie.. Temat: Utrwalenie materiału z zakresu dodawania i odejmowania liczb.. 1.Na podstawie podręcznika: a) powtórz wiadomości o Afryce.. Matematyka: - test online 10.00 - 12.00 EDB: Temat: Zaliczenie nr 2.. 🎓 Na podstawie ilustracji skreśl w tekście - Zadanie 3: Historia 5 - strona 731.. KLIKNIJ TUTAJ!. Zadanie 1 Wymień przedstawicieli społeczeństwa francuskiego przed wybuchem rewolucji francuskiej.. - zrób test ze str. 165, w czwartek sprawdzenie wiadomości.. 2.Na podstawie informacji z podręcznika wykonaj zadania:-1,2,3,5,7 z e- podręcznika.. b) wykonaj w zeszycie zadania Sprawdź się!-podręcznik str.97-98.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wykonaj zadania z kart pracy na str.43.. PROSZĘ TE DWA ZADANIA!. Analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z gło­ską sz. Przepisywanie zdań.. 2.Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 44 - 45 .. Klasa 6Przeczytaj treść z podręcznika s. 161 - 163 i wykonaj zadanie 2 s. 163: Napisz, dla kogo możesz być autorytetem i w jakiej dziedzinie.. J. POLSKI Temat: Ćwiczenia redakcyjne.. Bardzo proszę na podstawie wiadomości z podręcznika str. 24-55 i kart pracy str. 17-32 rozwiązać zadania w załączonym .2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt