Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych
NaF - fluorek sodu.. Zadanie 4 Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i podkreśl sole ulegające dysocjacji jonowej.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.wzór sumaryczny: … nazwa systematyczna: … 3.Napisz wzory sumaryczne, strukturalne i grupowe: a)kwasu pentanowego wzór sumaryczny: … wzór strukturalny: … wzór grupowy: … b)kwasu dekanowego wzór sumaryczny: … wzór strukturalny: … wzór grupowy: … 4.Podaj nazwy systematyczne kwasów karboksylowych o następujących wzorach .Otrzymywanie.. 241 Zadanie.. a) Na2S b) KNO2 c) AlPO4 d) Ca(NO3)2 e) KHSO4Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. jodek ołowiu(II) - PbI 2. azotan(V) cynku - Zn(NO 3) 2. siarczan(IV) glinu - Al 2 (SO .Napisz wzory sumaryczne tlenków o podanych nazwach.. Nazwa węglan pochodzi od kwasu węglowego o wzorze H 2 CO 3. zapamiętać, że KAŻDA SÓL POCHODZI OD JAKIEGOŚ KONKRETNEGO KWASU I MA JEGO RESZTĘ KWASOWĄ !. 79% Substancje chemiczne; 80% Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka; 84% Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - kwasy, alkohole i estryZadanie: podaj nazwy soli o podanych wzorach a fel2 b Rozwiązanie: fei_ 2 jodek żelaza ii Zamknij W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.76% Kwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy; 81% Wzory i pojęcia chemiczne; 75% Kwasy tlenowe i beztlenowe, Sole, Wodorotlenki, Stężeie procentowe i molowe, Wartiosciowosci..

Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

244 Zadanie.. Dlatego, aby jednoznacznie określić rodzaj związku, np. tlenku, w jego nazwie podaje się często wartościowość połączonego z tlenem pierwiastka.Przykład: Należy napisać wzór sumaryczny węglanu wapnia.. NAZWA I WZÓR SUMARYCZNY ESTRU.. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. HCOOH kwas mrówkowy.. 242 Zadanie.. Reszta kwasowa jest tylu wartościowa, ile jest atomów wodoru w kwasie, czyli dwuwartościowa.. a) chlorek amonu b) fosforanu(V) sodu c) siarczanu(IV) potasu d) diwodorofosforan(V) wapnia e) wodorowęglan sodu f) siarczan(VI) wodorotlenku glinu g) fosforan(V) diwodorotlenku baru 2. napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach.. C 2 H 5 OH alkohol etylowy.. Rozwiązanie - Podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.. Kwas masłowy produkuje się najczęściej w tzw. masłowej fermentacji skrobi, w której do wodnego roztworu skrobi dodaje się bakterii normalnie stosowanych do fermentacji serów (Bacillus subtilis).W laboratorium można go też otrzymać poprzez przepuszczanie tlenku węgla (CO) przez mieszaninę octanu sodu (CH 3 COONa) i etanolanu sodu (CH 3 CH 2 ONa) w temperaturze 205 °C.Napisz wzory sumaryczne lub nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych nazwach lub wzorach.. Teoria tektoniki płyt litosfery zakłada, że wierzchnia, sztywna warstwa Ziemi dzieli się na ogromne płyty, które pokrywają całą planetę i unoszą na plastycznym płaszczu ziemskim.75% Kwasy tlenowe i beztlenowe, Sole, Wodorotlenki, Stężeie procentowe i molowe, Wartiosciowosci..

1. napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek… poniżej.. Przedstawię Ci przykłady z postu o wzorze sumarycznym, żebyś widział różnicę między tymi dwoma wzorami, ok?. Nazwa Wzór sumaryczny : Tlenek sodu .Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Oceń prawidłowość podanych stwierdzeń..

2012-02-18 21:13:55 Podaj nazwy soli o podanych nazwach .

W nazwie nie jest podana wartościowość wapnia, wynika z tego, że przyjmuje on jedną wartościowość we .NAZWA I WZRÓR SUMARYCZNY ALKOHOLU.. HCOOC 2 H 5 mrówczan etylu.. Rozwiązanie - Napisz równania dysocjacji następujących soli: Rozwiązanie - Podaj nazwy zwyczajowe soli: NaNO3, NaCl.. :)Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce.. Wybierz P - jeśli zdanie jest prawdziwe, F - jeśli jest fałszywe.. 245 Zadanie.. CaCO 3 - węglan wapnia.. WZÓR PÓŁSTRUKTURALNY ESTRU.. 2010-04-12 18:25:08Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zadanie 1.. CuCO 3 - węglan miedzi(II).. Np. H 2 O to wzór sumaryczny wody.. 243 Zadanie.. Teraz musisz koniecznie(!). Rozwiązanie - W solach Fe2SS3 i Al(NO2)3 wskaż metal i resztę kwasową oraz podaj ich .Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42. wzór strukturalny - ; 29 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 29 H 2·29+2 → C 29 H 60; wzór strukturalny - .Wzór strukturalny natomiast jest fajniejszy, bo… lubię rysować.. C 3 H 7 COOH kwas masłowy.. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .1. wzór sumaryczny KOH 2. wzór strukturalny K - O - H 3. otrzymywanie a) 2K + 2H 2 O → 2KOH + H 2 ^ b) K 2 O + H 2 O → 2 KOH 4. właściwości - substancja stała - barwy białej - rozpuszczając się w wodzie wydziela ciepło - stężony roztwór jest żrącyRozwiązanie - Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych..

Ok.Napisz nazwy systematyczne soli na podstawie podanych wzorów.

83% Wzory i definicje; 85% AlkanyWracamy do naszego polecenia „Podaj wzór sumaryczny azotanu(V) wapnia" Wzór sumaryczny to taki „zwykły", bez kresek.. Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny tlenek azotu(V) .. Ca IIOII 3.. Tak wiem, argument pierwszego sortu : ) Wzór strukturalny jak sama nazwa wskazuje przedstawia STRUKTURĘ związku, czyli obrazuje jego budowę.. Żeby napisać wzór soli, trzeba umieć określić .Wzory sumaryczne wybranych kwasów Typy i otrzymywanie związków nieorganicznych Najważniejsze kwasy nieorganiczne: wzory sumaryczne i strukturalne, wzory reszt kwasowych oraz sumaryczne wzoru powstawaniaPrzykładem są związki ołowiu z tlenem o wzorach sumarycznych: Pb O 2 i PbO.. C 3 H 7 COOCH 3 maślan metylu .Wzory sumaryczne kwasów H 2 SO 4 - kwas siarkowy VI H 2 SO 3 - kwas siarkowy IV HCN- kwas cyjanowodorowy H 2 S - kwas siarkowodorowy HNO 2 - kwas azotowy III HNO 3 - kwas azotowy V H 3 PO 3 - kwas fosforowy III H 3 PO 4 - kwas fosforowy V H 2 CO 3 - kwas węglowy HCl - kwas chlorowodorowy HI - kwas jodowodorowy HBr - kwas bromowodorowy HF - kwas fluorowodorowywzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. 240 Zadanie.. Podaj wartościowości pierwiastków chemicznych tworzących .Jeżeli alkan nie ma rozgałęzień, to można go również zapisać poprzedzając go literą n (skrót od normalny, patrz dalsza część tekstu), np.: butan - n-C 4 H 10, co oznacza, że w tej cząsteczce wszystkie atomy węgla są ustawione w jednym szeregu.. W pierwszym tlenku ołów ma wartościowość cztery, w drugim zaś - dwa..Komentarze

Brak komentarzy.