Sprawozdanie o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi wzór
Podmioty, które są zobowiązane do złożenia w/w sprawozdania to między innymi:Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi Październik 1, 2020 Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań zgodnie z art. 73 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 sporządziła i złożyła roczne „Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi".1) Wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, w tym w opakowaniach wielomateriałowych, a także środki niebezpieczne w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań albo, w przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, organizacja samorządu .§ 1.. Zgodnie z art. 75 ust.. zm.)).Szanowni Państwo, Jak co roku Rekopol złoży za wszystkich swoich Klientów Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym roku w terminie do dnia 11 września.. Do składania rocznych sprawozdań zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów oraz prowadzący ich przetwarzanie.Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (do 2017 włącznie) - wzór Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - OŚ-OP1 (do 2014 r. włącznie)Przedsiębiorcy prowadzący takie firmy muszą jednak zdawać sobie sprawę, że samo oferowanie toreb z tworzyw sztucznych nie nakłada na nich obowiązku prowadzenia ewidencji..

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Osoby do kontaktu: Anna Ławrynowicz, nr tel.. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości.Sprawozdania dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych.. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.- sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi do 15 marca 2021 r. .. z 2018 r. poz. 992 ze zm.; dalej: OdpadU).2020-08-20 Sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami - przesunięty termin składania rocznego rozliczenia..

).Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn.. Przypominamy o konieczności rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO-Bazie Danych Odpadowych).. Kogo dotyczy?. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. Posiadanie numeru rejestrowego BDO jest ważne, gdyż Ustawodawca zakazuje dystrybucji .Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, które składają następujące podmioty: Wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.PODMIOTY OBOWIĄZANE DO SPORZĄDZENIA ZA 2019 r. ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI SKŁADAJĄ JE W TERMINIE DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 r. (art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j..

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j.

zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:Rozporządzenie określa wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018, o którym mowa w art. 237c ust.. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.. Roczny audyt zewnętrzny przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO .73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami ust.. zm.))Opis: RSoP (archiwalny) Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i za rok 2016 Wypełniając sprawozdanie należy podać dane podmiotu składającego sprawozdanie, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.Sprawozdawczošt o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami "prewozdawczošá / Sprawozdawczo±žo wytwarzanyth o odpadami Wyszukiwanie sprawozdañ Numer sprawozdania 2019/W0/000053378'2J1 Wybierz NOWE SPRAWOZDANIE Okres sprawozdawczy 2019 as Nowe sprawozdanie Ljczba wszystkich sprawozdañ: 1 AdresatMinisterstwo Środowiska przypomina o nowym terminie składania sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami..

Ustawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Jednocześnie przypominamy, że również do 11 września br. przesunięty został termin składania za 2019 r. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory itd.. Wzór raportu dotyczącego funkcjonowania porozumienia.. Ministerstwo Środowiska przypomina, że w związku z obecną sytuacją kryzysową, termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami przesunięto do 11 września 2020 roku dla podmiotów prowadzących stację demontażu pojazdów .Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 OdpadyU) Zobowiązani: wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania; wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach; przedsiębiorca prowadzący .Wzór rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowanymi za rok 2015 i za rok 2016.. Odbiorca usługi.. Po złożeniu sprawozdania otrzymają Państwo od nas mailowe potwierdzenia wraz z raportami indywidualnymi.Dział III - Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Dział IV - Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.) nakłada na przedsiębiorców obowiązek odpowiedniego gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym także sporządzania odpowiedniej sprawozdawczości.PODMIOTY OBOWIĄZANE DO SPORZĄDZENIA ZA 2019 r. ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI SKŁADAJĄ JE W TERMINIE DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 r. (art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt