Napisz zdania używając poprawnych form have got
2017-02-16 09:56:13; Napisz zdania twierdzące stosując odpowiednie formy czasownika be: 2014-09-23 18:35:34Napisz zdania i pytania, używając poprawnych form czasownika have got 2.you/a present/for your mother is brithday ?. 3.she/a blackcat (przeczenie) 4.we/a good computer game 5.they/a big garden (przeczenie) 6.your cousins/a house near the sea?Czasownik "HAVE GOT" 1 Zakre śl poprawny wyraz.. 2010-05-26 16:57:026 Przepisz zdania, używając skróconych form czasownika.. Prosze o szybką odpowiedz Najlepszej dam naj Licze na wasNapisz zdania, używając poprawnych form have got .. 2012-03-15 16:59:25 ułóż poprawne zdania .. Zdanie przeczące 3.we / a good computer game .. Zrób wszystkie konieczne zmiany w formach wyrazów jeżeli zajdzie taka potrzeba.. W przypadku czasowników regularnych czas przeszły jest tworzony poprzed dodanie końcówki -ed lub -d.Czym 'have got' różni się od 'has got'?. ostatnia aktualizacja: 30 maj 2019.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Napisz list prywatny z tematem co robiłeś w wakacje od 100-120 słow Mam zadanie po angielsku.PROSZĘ, POMÓŻCIE!. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Zasadniczą różnicą pomiędzy have i have got jest ich formalny wydźwięk.Have got jest mniej formalnym wyrażeniem niż have, ponadto używany jest częściej w brytyjskiej odmianie angielskiego niż amerykańskiej.Zostań patronem kanału: Możesz też wesprzeć kanał przelewając dowolne środki z dopiskiem 'darowizna' na zdania i pytania uzywajac poprawnych form czasownika have got..

Napisz zdania, używając poprawnych form have got.

Ponieważ w języku polskim nie mamy odpowiednika Present Perfect, czas ten może sprawić pewne trudności, zwłaszcza że w tłumaczeniach na język polski w niektórych sytuacjach używamy czasu przeszłego, a w innych teraźniejszego.Used to Konstrukcję tę stosujemy mówiąc o zwyczajach, nawykach z przeszłości, które obecnie już się zmieniły.. I didn't use to sleep till.Napisz zdania w języku angielskim używając wyrazów poniżej.. zdanie potwierdzające 4. they / a big garden.Napisz zdania twierdzące ( R ), przeczące ( Q ) lub pytające ( ?. My friends have got new computers.Czasowniki HAVE, GO, GET należą w języku angielskim do grupy czasowników nieregularnych, co oznacza, że tworząc czas przeszły zmieniałą one swoją zasadniczą formę.. Revision Wpisz słowa z ramki do odpowiednich kategorii.. 2010-10-03 15:00:27; Napisz zdania z czasownikiem HAVE GOT.. 1. mynapisz zdania i pytania, używając poprawnych form czasownika have got 2.you/a present/for your mo.. Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Have czy have got?. Czasownik have może występować jako czasownik główny (to ten, któremy możemy przypisać jakieś znaczenie) lub posiłkowy, czyli taki, którym posiłkujemy (wspomagamy) się przy tworzeniu zdań.. Za jażde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt ..

Napisz zdania używając poprawnych form have got .

W przypadku have to wspomaganie dotyczy czasów z grupy perfect.. zdanie pytające .. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz .Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. shoulder finger earsNapisz pytania i odpowiedzi.. Znaczenie konstrukcji - "zwykł coś robić".. PAMIETAJ o kropkach na końcu zdań.napisz zdania i pytania, używając poprawnych form czasownika have got 2.you/a present/for your mo.. Napisz je w formie skróconej.1 Przepisz zdania, używając form skróconych: 've got lub 's got.. Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. Napisz po angielsku 2 słowa w twoim pokoju.. 2 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.Przepisz zdania po angielsku używając skróconych form czasownika.. NIE używaj skróconych form!. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Present Perfect to jeden z najważniejszych czasów w języku angielskim i jego zrozumienie jest ważnym krokiem w nauce języka.. Za każde poprawne rozwiąznie otrzymasz 1 punkt.. Zarówno have i have got oznaczają to samo i odnoszą się do posiadania czegoś, w tym cech charakteru, związków, a także chorób.. W przeczeniu konstrukcja przyjmuje postać: didn't use to..

), używając skróconych form have got.

You/ticketPrzepisz zdania ,używając form skróconych :'ve got lub 's got 1. .. have got / has got w zdaniach 5 Napisz zdania według wzoru.. Tagi lekcji: czasownik mieć po angielsku, have got has got w zdaniach, jak mówimy że coś posiadamy po angielsku, użycie have got i has got w zdaniach po angielskuNapisz trzy poprawne zdania z użyciem wyrazów : Polak,Polska,Polski 2011-03-22 21:55:50 Wskaż poprawne dokończenie zdania : ?. Napisz list prywatny z tematem co robiłeś w wakacje od 100-120 słow Kategorie 2014-02-23 08:22:32; Angielski.. Dowiesz się w czasie tej lekcji!. 7 Uzupełnij zdania, wpisując w luki: has got, have got, hasn't got lub haven't got..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt