Sprawozdanie o akumulatorach
Pobierz program ewidencja odpadów 2012/2020Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub zużyte akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania, sporządza i przekazuje w terminie do 15 marca sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 75 ust.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. z .Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 19 ust.. Należą do nich: wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie o bateriach i akumulatorach.Nowe sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstajqcymi Okres sprawozdawczy * 2019 ROK Adresat * .. Wprowadzaþcy baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorachCorocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.3.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu Dz. U. Nr 223, poz. 1789Rozporządzenie określa wzór zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i zużytych akumulatorach oraz sposób jego przekazywania..

4.sprawozdanie o bateriech i akumulatorach - dyskusja.

Tekst pierwotny.. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.Do 15 marca 2011 r. producent lub importer baterii powinien przedstawić marszałkowi województwa sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów w 2010 roku.. pytaj, .. odpowiadaj, .. dyskutuj , daj się poznać innym jako fachowiec w branżyUstawa o bateriach i akumulatorach Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku - o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016, poz. 1803) informacja DRUKI wprowadzający baterie i akumulatory.. Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.c) o zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, d) o środkach przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.. Wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę.. ewidencji w formie papierowej.Zbiorcze sprawozdanie o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i zużytych akumulatorach Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami składane przez następujące podmioty: Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu pojazdów, .Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami ust..

sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnychTermin sprawozdania BDO: dla części firm to 11 września 2020.

Lista przedsiębiorców, którzy mają obowiązek składania sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, została określona art. 73 ustawy o odpadach.. Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (nowe wzory będą obowiązywać w momencie uruchomienia kolejnych modułów BDO).. forum dyskusyjne.. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Wprowadzający baterie i akumulatory nieskładający rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, składający je nieterminowo lub składający sprawozdanie nierzetelne podlegają karze grzywny do 50 000 zł (art. 83 ustawy o bateriach i akumulatorach).SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO Sporządzamy dla wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory: przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem do obrotu baterii/akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach,Do składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 73, art. 74a, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach..

1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 ze zm.).Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

2 pkt 1 i pkt 6 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.Rozporządzenie określa: 1) wzór rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory; 2) sposób przekazywania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1.. 2 pkt 1 i pkt 6 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.. M&M Consulting świadczy Usługę polegającą na sporządzaniu na rzecz Wprowadzającego: a) rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi(trwają prace nad rozporządzeniem przejściowym).. § 2.Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ten zbierający ma zawartą umowę, lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w przypadku zbierającego, który ma .Zbierający zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje je bezpośrednio do zakładu przetwarzania, składa sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i z podziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust..

1 ustawy o bateriach i akumulatorach lub zbiorcze informacje o masie zebranych zużytych baterii ...baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Pod koniec zeszłego roku rejestr BDO i wszystko, co było z nim związane, w dużej mierze zaprzątało uwagę przedsiębiorców.. Dział X - Baterie i akumulatory, cz.4 (tabela 3.2) Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach.Kto składa sprawozdania.. Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform.. Ostatecznie jednak firmy zyskały m.in. możliwość kontynuowania prowadzenia do końca 2020 .. 2 pkt 1 i 9 ustawy o odpadach, w tym o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (przekazanych bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i zużytych akumulatorach.. Do tego samego dnia należy także złożyć sprawozdanie informujące o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów, w których wprowadzający prowadzi zbiórkę zużytych baterii lub akumulatorów.Wprowadzający baterie lub akumulatory, obowiązany do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, sporządza sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami ust.. Informacje ogólne..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt