Wykonaj w zeszycie wykresy zdań złożonych współrzędnie
3.Filmik instruktażowy może wyjaśnić Ci wątpliwości.Przypomnij wiadomości o zdaniach złożonych podrzędnie i współrzędnie (Na rozgrzewkę) na s. 283 w podręczniku.. Wiesz, że zdania dzielimy na pojedyncze (zawierające jedno orzeczenie) i złożone (.. - Usłyszawszy pukanie, ostrożnie podszedł do drzwi.. Zajrzyj tam w razie potrzeby.. Musisz mieć przepisane 4 zdania z wykresami.. 2015-03-29 21:40:27; Zdanie pojedyncze a zdanie .Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach jakie łączą zdania składowe: 1.. Liście spadają z drzew.. Zeszyt ćwiczeń cz. 2.. Nie możemy więc uznać za poprawne zdań typu: „Idąc przez most, spadła mu czapka", „Spacerując nad brzegiem morza, przeszkadzał nam silny wiatr".Zdanie złożone współrzędnie.. Wykonaj w zeszycie dwa wykresy wybranych zdań współrzędnych i dwa wykresy zdań podrzędnych z zadania 4.. Było o zdaniach współrzędnie złożonych, ale warto przypomnieć także o tych złożonych podrzędnie, gdyż są one elementem wypowiedzeń wielokrotnie złożonych.. Nie zachorowałem.. Ćwiczenie do samodzielnej pracy: Wykonaj ćwiczenie 3 str. 287 w podręczniku.. Wykonaj pisemnie zadanie 2 str. 110 w podręczniku - przypomnij sobie spójniki, przed którymi wstawiamy przecinki.. Podziękuj Napisz do mnie!. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 ze strony 185 (wskazanie tezy i argumentów).Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach, jakie łączą zdania składowe: Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze..

Określisz typy zdań złożonych współrzędnie.

Kto chce, może przepisać wszystko.). Iwona.. Zapiszcie temat lekcji: Rodzaje zdań współrzędnie złożonych- ćwiczenia.. Temat: Zdania złożone - podsumowanie i powtórzenie.. (Cele: potrafię odróżnić zdanie złożone współrzędnie od zdania podrzędnego, prawidłowo rysuję do nich wykresy).. Ćwiczenia 1.VI a Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams.. c)Przyjdę do ciebie.. Zadanie premium.. 1 2 zdanie złożone współrzędnie łączne 2.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. Wykonasz przekształcenia na cudzym tekście.. Do każdego typu zdań narysuj jego wykres oraz wypisz charakterystyczne spójniki łączące jego zdania składowe.. Przypomnij sobie typy zdań złożonych współrzędnie, spójniki charakterystyczne dla zdania łącznego, rozłącznego, przeciwstawnego i wynikowego oraz wykresy tych wypowiedzeń - podręcznik str. 109.. W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym zdanie podrzędne zwykle zastępuje (lub uzupełnia) jakąś niewyrażoną część zdania nadrzędnego (podmiot, przydawkę, dopełnienie lub okolicznik).3..

2.Wykonaj wykresy zdań złożonych .

3.Przeczytaj informacje ze str. 286 (Nowa wiadomość).. Godny zaufania jest ten, kto jest dyskretny.O ile wykresy zdań podrzędnie złożonych pokazują hierarchię między wypowiedzeniami składowymi i są trudniejsze do opracowania, o tyle w wypadku zdań złożonych współrzędnie warto zapoznać się najpierw z rodzajem zdania (łączne, przeciwstawne, rozłączne, wynikowe).Wykonaj wykresy zdań i określ rodzaj zdania.. Zadania należy wykonać w zeszycie przedmiotowym Dzisiejsza lekcja dotyczy materiału ze str. 286-287 w podręczniku.. Kocham gotowanie i francuską literaturę.. 2.Dokładnie przeczytaj, ze zrozumieniem, czego się dzisiaj uczysz.. Są one zawsze złożone podrzędnie.. To już ostatnie zajęcia dotyczące zdań złożonych, czas więc na ćwiczenia utrwalające z podręcznika, które proszę wykonać do zeszytu.Autor: Katarzyna Olszewska.. Zapoznaj się z informacjami na temat zdań współrzędnie złożonych i zapisz notatkę w zeszycie: .. wykresy zdań złożonych współrzędnieZapamiętaj podstawową regułę, dotyczącą zdań złożonych z równoważnikiem: W zdaniu nadrzędnym i w równoważniku imiesłowowym musi występować ten sam podmiot.. (Podręcznik).. b)Wieje wiatr.. Zeszyt ćwiczeń cz. 2. podgląd x e ale .. Przygotuj się do jutrzejszego testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności w zakresie zdań złożonych, który odbędzie się w formie pisemnej w godzinach od 10.00 do 11.00. piątek, 5 czerwca 2020 r.Temat: Wykres zdań złożonych podrzędnie..

Swoją ... Narysuj wykresy zdań złożonych.

(Najpierw przeczytajcie ze zrozumienie poniższą instrukcję.. W przeciwieństwie do zdań złożonych współrzędnie tutaj przecinkiem oddzielamy wszystkie zdania składowe.. Zapisz temat.. Pamiętaj, by wykonać wszystkie czynności omówione wyżej.. (Tyle jest typów zdań złożonych .notatkę w zeszycie, w której wyjaśnisz, co to jest zdanie złożone współrzędnie: łączne, przeciwstawne, rozłączne i wynikowe.. tu najczęściej pojawiają się spójniki: albo, lub, czy, bądź; Latem pojadę na Mazury albo wybiorę się z przyjaciółmi w Bieszczady.. Dzień dobry!. • zdania współrzędnie złożone rozłączne, gdy treść zdań składowych wyklucza się (czyli wykonanie obu czynności jest niemożliwe): typ wykresu.. W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, a zdania te wzajemnie się uzupełniają.. 5 Zadanie.. Nauczyciel.. Przeczytajcie informacje w podręczniku na str. 286.. Autor rozwiązania.. Siedzieli w milczeniu (1) i patrzyli na siebie (2).. Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np.TEMAT: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnych?. Przepisz do zeszytu każdy przykład zdania z ramki - podpisz, jaki to typ zdania, zrób wykres.. Zapiszcie w zeszycie temat lekcji.. Język polski 30.04.2020 - 1 lekcja..

2.Wymień rodzaje zdań złożonych podrzędnie .

2 Dokładnie przeczytaj, ze zrozumieniem, czego się dzisiaj uczysz.. Zdania wielokrotnie złożone.4.. Nie musisz wysyłać rozwiązań - chyba, że chcesz otrzymać dodatkową ocenę.. Między nami 6.. Dzisiaj zajmiemy się rozbiorem logicznymWYKRESY ZDAŃ Wzór 1.. ).Imiesłowowy równoważnik zdania - zastępuje zdanie podrzędne w zdaniach podrzędnie złożonych lub jedno ze zdań składowych w zdaniach złożonych współrzędnie, np. - Śpiąc, odpoczywały najlepiej.. Zeszyt ćwiczeń cz. 1.. W określaniu typu zdań bierzemy pod uwagę:Zadania należy wykonać w zeszycie przedmiotowym Dzisiejsza lekcja dotyczy materiału ze str. 283-285 w podręczniku.. 3.Z par zdań pojedynczych utwórz zdania złożone współrzędnie i nazwij ich rodzaje.. Działania ucznia: 1.. Zatelefonuję.Temat: Zdania złożone współrzędnie - ćwiczenia utrwalające.. Wieczorami oglądam telewizję lub słucham radia.W podanych zdaniach złożonych współrzędnie podkreśl orzeczenia, podziel na zdania składowe, wykonaj wykres i nazwij rodzaj zdania.. Wykresy zdań złożonych: pokaż więcej.. 4.Wykonaj zadanie2,3,4,5 str. 287.. Zapisz notatkę: Zdanie złożone składa się z dwóch lub więcej zdań pojedynczych, nazywanych zdaniami składowymi.1.. 3.Wykresy wykonaj w zeszycie, jeśli będziesz miał z którymś zdaniem problem - napisz do mnie.. - Czytając, dowiadywał się ciekawych rzeczy o własnym mieście.. Autor rozwiązania.. 1.Zapisz w zeszycie temat i cel lekcji.. 5.Wykonaj zadanie 2,3,11 str.56 (Zeszyt ćwiczeń).. W zależności od tego, w jakim stosunku wobec siebie pozostają treści zdań współrzędnych, rozróżniamy cztery typy zdań złożonych współrzędnie.Następnie wykonaj wykresy zdań złożonych z ćwiczenia 4 str. 194 oraz dokończ .. Jeśli wszystko jest jasne, do zeszytu wystarczy wpisać tylko końcowy efekt, czyli to, co jest pod krokiem czwartym.. podgląd x owe .współrzędnych - są one łączne, przeciwstawne, rozłączne, wynikowe.. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. podgląd x H o ELRU VL Z .. a)Zmarzłem.. W zdaniach złożonych współrzędnie stawiamy przecinki: a) przed spójnikami: a, ale, lecz, jednak, natomiast, zaś, więc, dlatego, toteż, zatem, czyli .. Dopasujesz wykresy do konkretnych zdań.. Wiemy również, że w złożonych wypowiedzeniach mogą się pojawiać imiesłowowe równoważniki zdania (zaznaczamy je na wykresach linią falistą).. Wykonaj następujące zadania w zeszycie .1.Wymień rodzaje zdań złożonych współrzędnie, narysuj ich wykresy.. Zajrzyj tam w razie potrzeby.. Przypomnij sobie informacje z klasy szóstej o zdaniach złożonych współrzędnie (podręcznik, str. 109).. chodzi o podzial zdań złożonych złożonych podrzędnie i współrzędnie np. przydawkowe,łącze itp itd 2015-02-04 17:37:25; W każdym wypowiedzeniu podkreśl orzeczenia.Następnie narysuj wykresy tych zdań złożonych i określ ich rodzaj !.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt