Napisz referat na temat chorób cywilizacyjnych
2016-03-22 12:34:58Choroby układu oddechowego - wszystkie schorzenia obejmujące drogi oddechowe lub z nimi związane.. Otyłość to choroba przewlekła o złożonej etiologii spowodowana stanem zapalnym tkanki tłuszczowej o niskim natężeniu skutkująca nadmiernym rozwojem podściółki tłuszczowej i .Kolejna choroba cywilizacyjna, na którą warto zwrócić uwagę to depresja kliniczna.. Mówi się, że lepiej zapobiegać niż leczyć.. Najczęstsze objawy tej choroby to: objawy emocjonalne, objawy poznawcze, objawy motywacyjne, objawy somatyczne, myśli somatyczne.Powodem wielu chorób jest również wysokie tempo życia powiązane ze stresem i napięciem nerwowym.. Mówi się już nawet o epidemii, a nawet pandemii otyłości.. Nie zarejestrowany.. Choroby cywilizacyjne.. Powiększa sie liczba otyłości.. Dokładnie interesują mnie sposoby zapobiegania tym chorobom.na hałas.. Poniżej przedstawiony jest opis kilku chorób cywilizacyjnych, wraz z informacjami na temat ich objawów, miejsca występowania oraz sposobów leczenia.Referat na temat : choroby cywilizacyjne.. Dlatego też szczególnie należy o nią dbać, ponieważ niewłaściwa pielęgnacja może doprowadzić do różnych chorób.Do chorób psychicznych przyczynia się niskie poczucie własnej wartości, a także szereg innych czynników: genetycznych, środowiskowych, wychowawczych.. definicji, choroby cywilizacyjne to globalnie i po-wszechne występujące choroby, których przyczyną rozwoju oraz rozprzestrzenienia jest postęp współ-czesnej cywilizacji, dlatego też czasem mówi się, że są to „choroby XXI wieku"..

Otoż muszę przygotować referat na temat chorób cywilizacyjnych.

Częstotliwość występowania nadwagi i otyłości w państwach rozwiniętych stale wzrasta i obecnie jest uznawane za chorobę cywilizacyjną.. Można mieć dużo pieniędzy a mało wiedzy na temat jak być zdrowym i zmierzać ku chorobie, a gdy sytuacja jest odwrotna możemy być zdrowsi!. Można w nim zamieścić własny krytyczny komentarz wobec jakiegoś tekstu.Napisz referat na temat" Choroby układku ruchu " 2011-11-27 13:46:31 Higiena układu ruchu ?. To nawarstwienie znacznie przekracza potrzeby człowieka, jednocześnie powodując wiele schorzeń.. Znajdzie się w niej opis najczęstszych chorób cywilizacyjnych, ich objawy oraz skutki.Choroby cywilizacyjne, to takie, które są spowodowane rozwojem cywilizacji, np. cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze.Choroby genetyczne - referat Wraz z postępem badań nad DNA człowieka coraz więcej dostępnych jest testów genetycznych, pozwalających wykryć niektóre choroby, zanim pojawią się ich pierwsze objawy..

Przyczyn wystąpienia chorób cywilizacyjnych jest mnóstwo.

Stanowi jedno z największych wyzwań globalnych XXI wieku.. Tempo rozwoju społeczeństwa to najbardziej ogólna przyczyna powstawania chorób cywilizacyjnych.Można jednak rozszerzyć ją o wyszczególnienie czynników, takich jak: uprzemysłowienie i nieustanne rozbudowy obszarów miejskich i wiążące się z nimi skażenie środowiska naturalnego, nowe technologie, zmiany klimatyczne .Napisz referat na temat czym są choroby cywilizacyjne 2 Zobacz odpowiedzi 2 odpowiedzi oscarovsky16 Odpowiedź: 3.. Według danych Światowego Indeksu .Referat Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: MarTuska 28.3.2010 (22:15) napisz referat na temat alotropia tlenu Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: filar175 2.5.2010 (12:26) napisz referat na temat alotropia tlenu Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: filar175 6.5.2010 (01:42) Referat o cukrach .Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób.. Według badań 52% sukcesu w walce z tymi schorzeniami zależy od stylu życia, pozostałe czynniki to kolejno środowisko, genetyka i leczenie.. Referat będzie przekazywał też informacje o tych chorobach ich opis.. Nie ma dokładn.Otyłość jest jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych, a skala ludzi z nadwagą z roku na rok zwiększa się..

Istnieje wiele chorób.

Pośrednio wpływające na człowieka tworząc zagrożenia dla zdrowia to: uprzemysłowienie, ciągła rozbudowa miast, nowe technologie o nieznanych skutkach,Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy schorzenia: sercowo- naczyniowe — nieprawidłowości w funkcjonowaniu układy krwionośnego powodują: zawał serca, miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, udary mózgu; przewodu pokarmowego — zła dieta, szybie jedzenie i stres, wpływają na upośledzenie układu pokarmowego.Napisz krótki referat na temat: "choroby cywilizacyjne - przyczyny i przykłady .. Helpeler.. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno trwać dłużej niż 15-20 minut.. 2009-05-12 18:42:21 Posiada ktoś podręcznik do biologi w którym są informacje na temat układu kostno stawowego lub/i układu nerwowego?. W mojej pracy ograniczyłem się do wymienienia najważniejszych.Otyłość określana jest jako patologiczne nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w ludzkim organizmie.. Fizjologicznie dzieli się je na choroby: obturacyjne, związane ze zmniejszonym przepływem powietrza w płucach (przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, zespoły dyskinezy rzęsek drzewa oskrzelowego, zapalenie oskrzeli)Co to jest referat - definicja Referat to rozprawa literacka, naukowa lub popularnonaukowa przeznaczona do publicznego wygłoszenia, rzadziej - do druku..

Celem referatu jest przekazanie wiedzy na jakiś temat.

Wiele z nich jest stosowanych w Polsce, ale do poradni genetycznych trafia tylko 10 % ludzi zagrożonych chorobami dziedzicznymi.Temat: choroby cywilizacyjne referat.. Guest choroby cywilizacyjne referat Pewnie piszę w nieodpowiednim miejscu ale nie ma tutaj działu dla spraw ogólnych.. Wyjaśnienie: w. oraz w tych krajach, które nie stosują profilaktyki przed tymi chorobami.Choroby cywilizacyjne - przyczyny ich powstawania.. Oczywiście, że tak.. Niepokojącym faktem jest to, że coraz większą grupę osób z otyłością stanowią dzieci.. Ma charakter informacyjny - umożliwia przekazanie wiedzy lub poglądów na określony temat.. Zakłócone procesy zachodzące w młodym organizmie mogą być nieodwracalne w skutkach.Otyłość to bardzo skomplikowana i jedna z najgroźniejszych chorób przewlekłych.. Otyłość może mieć wiele przyczyn.. Na jej powierzchni gromadzi się wydzielina gruczołów łojowych i potowych.. Jest to zaburzenie psychiczne, należące do grupy chorób afektywnych.. Można zaklasyfikować je do dwóch grup, które ściśle są ze sobą powiązane.. Co więcej - taniej jest zapobiegać.Jest to prezentacja dotycząca chorób spowodowanych rozwojem cywilizacji.. 0.0 0 głosów .. Cechy i zasady tworzenia Cechą referatu winny być rzetelnoś.Staram się każdemu Pacjentowi, z którym się stykam w codziennej praktyce przekazywać WIEDZĘ na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych.. Wyróżnia się dwie przyczyny chorób cywilizacyjnych: Bezpośrednie — brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, zła dieta (monotonna, źle zbilansowana: bogata w energię .Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych.. alergie.Choroby cywilizacyjne, choroby stylu życia, choroby społeczne, tzw. epidemia XXI wieku - globalnie szerzące się, niezakaźne, wiązane z tzw. rozwojem cywilizacyjnym, prowadzące do niepełnosprawności i odpowiadające za ponad 80% przedwczesnych zgonów.Choroby cywilizacyjne nie dotyczą tylko osób w okresie przekwitania (menopauza, andropauza), osób starszych, ale diagnozuje się je .Czy człowiek ma wpływ na pojawienie się u niego jednej z chorób cywilizacyjnych?. Referat ten będzie zawierać informacje o chorobach cywilizacyjnych ich objawach sposobie ich leczenia oraz miejsca występowania tych chorób.. 1 Zobacz odpowiedź 1 odpowiedź biolożka .. otyłość wtórna (objawowa) - objaw zaburzeń i chorób metabolicznych oraz stanów chorobowych innych narządów, np. cukrzyca, choroba Cushinga, zespół Cushinga.zaburzenia psychiczne: anoreksja, depresja, alkoholizm, narkomania, bulimia .. Choroby cywilizacyjne są również przyczyną ponad 80% wszystkich zgonów.5 chorób cywilizacyjnych, które zagrażają twojemu dziecku Dzieciństwo to wyjątkowy okres rozwojowu w życiu każdego człowieka - to wtedy kształtują się organy, tkanki, układy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt