Charakterystyka 3 chorób genetycznych
Podsumowanie.. Wyróżnia się ich trzy główne typy: Choroby monogenowe; Aberracje chromosomowe; Choroby wieloczynnikowe (poligenowe);Charakterystyka fenyloketonurii 1 rok ago Zbigniew .. Przykłady takich chorób to Fenyloketonuria, Alkaptonuria, Albinizm, Mukowiscydoza, Anemia Sierpowata.Choroby genetyczne.. Mukowiscydoza to choroba genetyczna, której nie da się wyleczyć, można jedynie łagodzić jej objawy.. Do takich chorób genetycznych należy na przykład choroba Williamsa.Mukowiscydoza - charakterystyka, objawy, diagnostyka, leczenie.. Dziedziczność jest to zdolność przekazywania cech zarówno anatomicznych, jak i fizjologicznych, przez organizmy macierzyste potomstwu.3.. Najczęściej ujawnia się w trzeciej, piątej dekadzie życia.. Udostępnij Wprowadzenie.. Są one przyczyną wielu chorób.Dziedziczone recesywnie z reguły nazywamy enzymopatiami lub blokami metabolicznymi, gdyż w wyniku zaistniałej mutacji w stadium homozygoty recesywnej (czyli u osoby chorej) nie jest produkowany określony enzym.. Alkaptonuria jest rzadką chorobą, w przebiegu której dochodzi do zaburzenia szlaku metabolicznego.. Wiele chorób prowadzi do zaburzeń metabolizmu, z powodu braku lub nieprawidłowej struktury enzymów niezbędnych do przeprowadzania reakcji szlaków metabolicznych.Obecnie znamy około 3500 różnych chorób genetycznych.. Mutacja dotyczy genu, który znajduje się na chromosomie 12.Jest to prawdopodobnie jedna z najczęściej występujących chorób genetycznych na świecie..

Istnieje wiele chorób genetycznych.

Interaktywne ćwiczenie multimedialne.. amniopunkcja mutacje chromosomowe badania prenatalne mutacje genowe biopsja kosmówki.. Dziedziczenie.. Mukowiscydoza.. żółtaczka typu a. Fenyloketonuria należy do chorób genetycznych, które związane są z nieprawidłowym metabolizmem aminokwasów.. Słowniczek .Leczenie przyczynowe chorób genetycznych jest niemożliwe.. Zmiana struktury chromosomów.. Trzy procent dzieci rodzi się z wadami wrodzonymi, z tego 85% defektów jest uwarunkowanych genetycznie.. Należą do nich m.in. ceroidolipofuscynoza, hemofilia, aspartyloglikozaminuria, mukowiscydoza oraz nowotwory dziecięce.. Mutacje chromosomowe, zwane również aberracjami, mogą być związane ze zmianą struktury lub liczebności chromosomów.. Pojawia się raz na 2500 urodzeń.Choroba Kennedy'ego jest niealleliczną chorobą sprzężoną z chromosomem X, będącą recesywną postacią rdzeniowego zaniku mięśni, występującą tylko u mężczyzn.. Chciałabym krótko opisać niektóre z nich.W przypadku chorób genetycznych, jeśli w ogóle dostępne są jakiekolwiek techniki leczenia, to jest to leczenie objawowe.. Do tej grupy chorób genetycznych należą delecje, duplikacje oraz mikrodelecje i mikroduplikacje..

To pomocne narzędzie w profilaktyce chorób genetycznych.

W tym przypadku zaburzony jest rozkład fenyloalaniny.. Żyjemy w środowisku, w którym dominuje stres, rośnie tempo życia, ciągłe napięcie nerwowe, presja społeczna, występują zaburzenia relacji międzyludzkich.Jedynie 5% może być leczonych skutecznie.. Gruczoły układu oddechowego, pokarmowego czy rozrodczego produkują zbyt gęsty śluz.. Jeżeli wada genetyczna rozpoznana w życiu płodowym jest letalna lub wiąże się z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi, w świetle polskiego prawa dozwolona jest terminacja ciąży.Rodzaje chorób genetycznych .. Anomalie mogą dotyczyć zarówno chromosomów autosomalnych, jak i płciowych.Mukowiscydoza, ze względu na częsty brak charakterystycznych objawów, mylona jest z astmą, alergią lub nietolerancją pokarmową, co wydłuża czas postawienia diagnozy.. Zaburzenie to charakteryzuje się wolno postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni oraz ginekomastią.3.. Czynniki genetyczne Przyczyny zaburzeń genetycznych Ludzki materiał genetyczny uporządkowany jest w 46 chromosomach, czyli odrębnych fragmentach DNA, które odpowiadają za .Przyczyn chorób psychicznych może być wiele.. Do chorób genetycznych spowodowanych mutacjami chromosomowymi zaliczamy m.in.: zespół Downa, zespół Turnera, zespół Edwardsa oraz zespół Klinefeltera..

Aż 75% rzadkich chorób genetycznych dotyczy dzieci.

W przypadku mutacji genowych bardzo często zaburzenia w strukturze nawet pojedynczego genu prowadzą do poważnych schorzeń.. Mogą to być czynniki genetyczne, biologiczne, psychologiczne i środowiskowe.. Znaczna część mutacji jest letalna (śmiertelna), niektóre jednak odpowiedzialne są za choroby genetyczne, jak hemofilię, anemię sierpowatą, mukowiscydozę, zespół Downa.. W związku z tym dochodzi do infekcji i nieprawidłowej pracy płuc, a także zapalenia oraz niewydolności trzustki.. 5.Jednym słowem, choroba genetyczna może mieć swój początek - na skutek sprzężenia się różnych czynników - w każdej chwili u każdego z nas.. Przykłady chorób warunkowanych mutacją recesywną sprzężoną z chromosomem X. Daltonizm - może być wynikiem uszkodzenia siatkówki oka lub też uszkodzenia dróg wzrokowych i polega na nierozróżnianiu barwy czerwonej (tzw. Protanopia), zielonej (tzw. Ta dziedziczona autosomalnie choroba związana jest z zaburzeniem transportu elektrolitów.. Delecje polegają na ubytku fragmentu chromosomu.. .Termin "mutacja" do nauki wprowadził Hugo de Vries w roku 1909.Mutacja to zmiana w materiale genetycznym, powstająca samorzutnie lub pod wpływem różnych czynników..

Encyklopedia chorób - alfabetyczny spis chorób.

Dzięki testom genetycznym pacjent z grupy ryzyka może zostać objęty stałą kontrolą lekarza i odpowiednią terapią.. Taki stan przekłada się na powstawanie w układzie oddechowym dużej .Choroby genetyczne wciąż budzą niepokój, bo mimo postępu medycyny niewiele o nich wiemy.Choroby rzadkie (sieroce) to schorzenia, na które zapada mniej niż 5 osób na 10 tys. mieszkańców.U ich podłoża występuje defekt genetyczny, który sprawia, że organizm - najczęściej już od urodzenia - nie wytwarza lub gromadzi w nadmiarze substancje niezbędne do prawidłowego .Płód bada się w kierunku konkretnej choroby genetycznej (którą może odziedziczyć) lub w kierunku chorób, które mogą się w danej sytuacji pojawić.. Prowadzi się postępowanie objawowe zależne od stanu dziecka i symptomów schorzenia.. Przykładowo, Salt&Pepper to choroba genetyczna, którą dziedziczy się w sposób autosomalnie recesywny.Choroby genetyczne dziedziczone po obojgu rodziców Niektóre choroby genetyczne dziedziczone są po obojgu rodziców - oboje rodzice muszą być nosicielami wadliwego genu, by rozwinęły się objawy choroby.. Zestawienie 3.. Wyniki badań genetycznych dostarczają także wielu ważnych informacji w trakcie planowania rodziny.Diagnostyka chorób genetycznych człowieka i jej znaczenie .. Dzielimy je na 3 główne kategorie: jednogenowe - będące wynikiem mutacji w jednym tylko genie; wieloczynnikowe - będące wynikiem mutacji w wielu genach, połączonych zwykle z działaniem anormalnych czynników środowiskowych.W ten sposób dziedziczone są takie choroby, jak mukowiscydoza, fenyloketonuria, albinizm, galaktozemia czy rdzeniowy zanik mięśni.. Mutacja może być dziedziczona, jeśli nastąpiła w linii komórek płciowych.Plik 4 Charakterystyka chorób genetycznych człowieka(1).docx na koncie użytkownika skullburn • folder 3 Zmienność genetyczna • Data dodania: 4 gru 2012Badania genetyczne pozwalają określić stopień takiego ryzyka.. Choroby takie są nazywane jednogenowymi.. We krwi osób cierpiących na tę chorobę gromadzi się pośredni produkt powstający na drodze zaburzonego mechanizmu enzymatycznego - kwas homogentyzynowy.Nieprawidłowości chromosomowe są częstą przyczyną wad wrodzonych, które mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu i innych części ludzkiego organizmu.. Szkoła ponadpodstawowa.. W dziedziczeniu recesywnym sprzężonym z chromosomem X choroba występuje u mężczyzn, którzy otrzymali zmutowany gen od matki nosicielki.Przykładami najpopularniejszych chorób jednogenowych recesywnych są: alkaptonuria, anemia sierpowata, choroba Wilsona, fenyloketonuria oraz mukowiscydoza.. Z naukowego punktu widzenia powodują go recesywne allele 7. chromosomu kodującego białko, kontrolujące transport jonów do błony cytoplazmatycznej w komórkach organizmu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt