Napisz zdania w zeszycie das ist ein lineal




W zeszycie ćwiczeń proszę uzupełnić całą stronę 79.1.. Środa, 27.05 2020 r. Klasa VIII Temat: Konstrukcja bezokolicznikowa z zu.. Poinformuj.. co jest w szkole, a czego nie ma na podstawie zadania 5, na stronie 45, np.: In der Schule ist ein Klassenzimmer.. 10 Przeczenia kein/keine.. Tworzymy zdania zad 2 str. 57 w zeszycie , korzystamy z zad.. - To dziecko nie jest zdrowe.. to 4.przypadek od słówka „wer" - kto?. sie/er hilft mir- ona/on pomaga miNowe słówka , zapisujemy w zeszycie : bleiben - zostać, essen zu Mittag - jeść obiad, die Mensa - stołówka, am Nachmittag - po południu.. 2021-01-13 15:04:48; Przeczytaj zdania i zdecyduj czy są poprawne czy nie jeśli nie to popraw.. Proszę teraz wysłuchać nagrania nr 66 dwukrotnie.. Przykładowe zdania z użyciem „für": Für wen ist das Geschenk?. DER, czyli rodzaj męski jest niebieski, DIE, czyli rodzaj żeński jest czerwony, a DAS, rodzaj nijaki - zielony.. Czytałam , że ein piszemy przed rzeczownikami nieokreślonymi, czyli może być takie zdanie z nieokreślonym .. Cele: Uczeń zna pory roku .. - Kogo zapraszasz?. Cel lekcji: - uczeń będzie potrafił prawidłowo określić przybory szkolne, - w ramach powtórzenia będzie umiał nazwać części ciała 1.. Nie zapomnij się podpisać.W ramach rozgrzewki rozwiąż teraz zadanie 5 na stronie 54 ( w zeszycie ćwiczeń).. Ćwiczenia powtórzeniowe.. Określa pogodę ..

Napisz zdania w zeszycie.

Zrób notatkę na ten temat w zeszycie.. 2020-12-31 14:48:35; Co oznacza w języku francuskim .. a jeżeli DAS to EIN.. Pisemnie proszę wykonać ćwiczenie 3 strona 111 podręcznika.. Kolory mają ułatwić Wam zapamiętanie i kojarzenie .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Następnie proszę napisać zdania, które występują pod tekstem.. !Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Jaka jest pogoda wiosną.. Następnie powtórzcie usłyszane wyrazy.. Zapisz w zeszycie informacje o przyimku „für": für - dla, ten przyimek łączy się zawsze z 4. przypadkiem, a forma „wen" - kogo?. To jabłko jest słodkie.. 4 Zadanie.. Jens kann … .Napisz zdania w zeszycie odnoszące się do przyborów szkolnych, jakie są wg wzoru w podręczniku w zadaniu 4 na stronie 5 .. Das ist meine Schultasche.. A w określonym takie Das Lineal ist lang ?. W ćw.3 jest biernik po rodzajnku .Zapisz w zeszycie .. Ułóż dialogi (1-3), tak jak w przykładzie.. Ona ma królika.. To jest mój długopis.. .Przeczytaj zdania i napisz w zeszycie wypowiedzi pacjenta.. 2 Zadanie.. die Schwester -> Sie hat EINE .Napisz w zeszycie zdania.. 1 Zadanie.. Życzę miłej nauki i do usłysznie on-line.. Zapiszcie wyrazy wraz z rodzajnikami i tłumaczeniem do zeszytu tak, jak na stronie nr 59: das (ein) Buch - książka..

Napisz zdania, tak jak w przykładzie.

Zauważcie, że rodzajniki w tym poście mają kolory.. 3 Zadanie.. Przegląda 0Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Pomocy!Kiedy piszemy ein , a kiedy der itp ?. Słowa i wyrażenia, których nie znasz sprawdź w słowniczku .. W podręczniku w temacie D na str.33 czytamy dialogi.. die Krankenschwester - pielęgniarka .. ( str 24) Przeczytaj uważnie polecenie do zadania 1a s. 24 w podręczniku.. książka-niebieska 2)kredka-zielona 3) książki-interesujące 4)pióro-czarne 5) kalkulator-brązowy 6)dzieci-fajne.Mogę prosić o POMOC!. - Nie byłem dzisiaj w kinie tylko wczoraj.. To są moje nożyczki.. W razie problemów, służę pomocą na messengerze.. / Zapisz temat w zeszycie/ Podkreśl ołówkiem rodzajnik.Wzór: Das Handy ist nützlich, wenn ein Unfall passiert.. Następnie w zeszycie ćwiczeń wykonujemy zad.D1, D2, D3 i D4 ze str.38-39.. - To jest moja torba do szkoły.. Dzień dobry.. Praca domowa: ćw.1,2,3/76 w zeszycie ćwiczeń (pomocne będą tabelki na str. 116 ws podręczniku) Podpowiedź: w ćw.2 jest mianownik po rodzajniku nieokreślonym..

zapisz w zeszycie: das Krankenhaus- szpital .

Przeczytaj ponownie zdania z ćwiczenia 2. nie wiem czy to dobrze zrozumiPopatrz na zdjęcia i napisz w zeszycie teksty z właściwymi wyrazami.. Cele: Potrafię samodzielnie sformułować regułę gramatyczną.. Zmień środki transportu.. - Dla kogo jest ten prezent?. Odpowiedz na pytania.. 1 str. 56 ,( cztery zdania ) np. / zum Beispiel:Proszę zanotować w zeszycie przedmiotowym słówka, których nie rozumiecie i przetłumaczyć jena język polski.. Zadanie wykonaj w podręczniku.. - W szkole jest klasa.. Dopasowujemy ilustracje do opisu zad 1 str. 56 ( das Lehrbuch ,książka ) 3. der (ein) Kuli .Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami zaimków dzierżawczych.. - Tim jest w szpitalu.. Jesteś już mistrzem przymiotników, więc możesz pewnym krokiem wkroczyć w nowy temat.. Zad.2 Powtarzane nazw .Proszę nauczyć się na pamięć odmiany czasownika können oraz szyku zdania z nim.. Dziś do wykonania masz ćwiczenia znajdujące się pod linkiem.. To jest mój zeszyt.. To jest jabłko.. - Agnieszka nie jest w domu..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt