Przykładowe sprawozdanie z nauczania zdalnego
Wymieniłam wiele wad i niedoskonałości zdalnego nauczania i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.. W zaistniałej sytuacji wielu nauczycieli próbuje poradzić sobie z nowym wyzwaniem, jakim jest przejście na nauczanie on-line.. W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie.. ", jest też .Poniżej znajduje się link do sprawozdania ze zdalnego nauczania w formacie pdf i word.. W ramach badania pytaliśmy pedagogów, na jakich zasadach realizowana jestChoć z lekcji polskiego pamiętam, że rozprawki powinno kończyć płynne rozwiązanie wątku, ja na koniec chciałam wykonać szybki zwrot o 180 stopni.. Zdalne nauczanie - Przekazałam mamie XX materiały do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych od pani XX.SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO.. uczeń: klasa: I /II.. Sądzę, że mogą być one trochę kontrowersyjne, mimo to chciałabym się nimi podzielić.. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.. W zakładce zdalne nauczanie - logopedia możecie korzystać z dostępnych materiałów logopedycznych, są informacje ogólne dla rodzica i dla dzieci.. KLAS 1-3 SPRAWOZDANIE WYCH KLAS 4-6 SPRAWOZDANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Protokół konkursowy eliminacji szkolnych Wzór IPET Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna) Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna) Wzór arkusz .Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on-line, czy tzw. wideo lekcje!.

Sprawozdanie_z_realizacji_zadan_nauczania_zdalnego.pdf.

Od trzydziestu lat jest nauczycielką w szkole podstawowej.Pierwsze wskazówki techniczne i metodyczne do zdalnego nauczania 12 marca 2020 dodany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej W Centrum Edukacji Obywatelskiej wierzymy, że by skutecznie nauczać online potrzebna jest nie tylko wiedza o dostępnych rozwiązaniach i narzędziach, ale także zmiana w metodyce.Możesz skorzystać z tych samych narzędzi, ale pamiętaj, że część jest płatna, więc tu też apel do MEN - zamiast kolejnej deformy wyciągnijcie wnioski z tej cennej lekcji.. Dnia 26 maja 2015 roku klasa druga liceum wyjechała na wycieczkę do Wisły.. Wszyscy uczestnicy przyszli punktualnie.. Istnieje wiele narzędzi informatycznych, które mogą w tym pomóc.SPRAWOZDANIE z realizacji działań nauczyciela w odniesieniu do wszystkich kryteriów określonych w rozporządzeniu Nauczyciel stażysta Kryteria oceny pracy określone w §.2 ust.1 rozporządzenia Przykładowe propozycje wskaźników1 Informacje o realizacji wskaźników I. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktyczno-Zasady obowiązujące w czasie realizacji nauczania zdalnego..

Sprawozdanie_z_realizacji_zadan_nauczania_zdalnego.docx.

Data zamieszczenia 26.03.2020 r. UWAGA!Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., ustal sposób i tryb realizacji procesu kształcenia, h. motywuj nauczycieli do wzajemnej pomocy w pracy zdanej oraz w nauce nowych narzędzi do nauczania zdalnego, i. jeżeli jest taka potrzeba, zapewnij nauczycielom pomoc w sprawach technicznych i organizacyjnych, j.Z powyższych zapisów jednoznacznie wynika, że dyrektor szkoły trzyma pieczę nad jakością e-learningu w swojej placówce i współpracując z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, musi umieć wskazać: czy w systemie zdalnego nauczania podstawa programowa jest realizowana właściwie, czy uczniowie osiągają zamierzone efekty,Nauczanie zdalne w praktyce.. Drodzy Rodzice oraz Kochane Dzieci!. Przez okres kwarantanny nasza Szkoła prowadzić będzie NAUCZANIE ZDALNE.Nauczyciele przedmiotowi udostępniać będą materiały dydaktyczne dla uczniów poszczególnych klas w tym miejscu <<<KLIKNIJ>>>.. Szkoły prowadzą zdalne nauczanie organizowane zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U..

W ramach zdalnego nauczania nie musimy rezygnować z pracy w grupach.

Pobierz (docx, 14,4 KB) Podgląd treści.. Wielu z nas jest przerażonych - „Jak to robić?. Moja pierwsza myśl w odniesieniu do edukacji zdalnej w przedszkolu była prosta Padlet lub Dysk Google, możecie też przenieść lekcje na YouTube .16 marca 2020 18:26 | Aktualności.. poz.493).Zasady wspomagania ucznia z niepełnosprawnością w okresie zdalnego nauczania w ZPO w Koprzywnicy .. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja zdalna zostanie odwołana.. "Jestem bliska obłędu" - Nigdy tyle nie pracowałam - zwierza się pani Dorota.. Zobacz politykę cookies.Z badania wynika, że wielu nauczycieli (prawie 20%) łączy nauczanie dwóch lub więcej przedmiotów.. Stanisława Skalskiego i dodaje: Ucząc zdalnie człowiek nie odczuwa satysfakcji z wykonywanej pracy.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Proszę systematycznie powtarzać razem z dziećmi :) będą pojawiać się proste ćwiczenia artykulacyjne, które dzieci .W związku z zamknięciem szkół i koniecznością przejścia na zdalne nauczanie mam kilka refleksji.. Jak to wygląda w Waszych placówkach, pozdrawiam Wszystkich korzystających z tej .Sprawozdanie ze zdalnego nauczania..

W czasie nauczania zdalnego ocenianie postępów w nauce odbywa się zgodnie z PZO.

Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.. Zgodnie z założeniami podstawy programowej realizowałam program nauczania dla klasy II.. Od 12 marca szkoły i placówki funkcjonują w nowej rzeczywistości - bez obecności uczniów i nauczycieli w szkole.. Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości.Zdalne nauczanie może ten proces spowolnić lub zakłócić, ale nie musi.. Mimo to, to nauczanie na odległość ma swoje dobre strony.Zdalne nauczanie - LOGOPEDIA.. Praca zgodnie z obowiązującą podstawą programową: Materiały będą zamieszczane na stronie szkoły do środy każdego tygodniaAwans zawodowy w okresie nauczania zdalnego Kategoria: Szkolenia online Opis szkolenia.. Nauczyciel.. Zbiórkę zorganizowano o godzinie 8.30 na placu przed szkołą.. W poniższych poradnikach znajdziecie informacje, jak z nich korzystać.. Drodzy Uczniowie!. NAUCZANIE ZDALNE !. Kierownik wycieczki, którym była pani od matematyki, sprawdziła obecność i uczniowie mogli spakować torby do luku .DOKUMENTY DO POBRANIA DOKUMENTY DLA NAUCZYCIELI: Do pobrania: SPRAWOZDANIE WYCH.. Utrzymywanie kontaktu z uczniem wspomaganym, jego rodzicami i wychowawcą prowadzącym poprzez e-dziennik Vulcan, rozmowy telefoniczne i komunikator Messenger (w miarę potrzeb).Ponadto są na niej również bardziej rozbudowane przykładowe lekcje, a na każdą z nich składają się: szczegółowy konspekt (scenariusz) z komentarzami dla nauczycielki/la, prezentacja pomocna w prowadzeniu lekcji oraz materiały, Przez cały czas byłam w stałym kontakcie telefonicznym i .W pliku znajduje się opis działań z jednego tygodnia pracy zdalnego nauczania.. Wręcz przeciwnie - powinniśmy tak organizować pracę uczniów, żeby w jej ramach było jak najwięcej kooperacji.. Nie rekomendujemy korzystania z narzędzia Zoom w nauczaniu zdalnym w związku z licznymi przypadkami zakłóceń lekcji.Nauczanie zdalne to obciążenie psychicznie i emocjonalne nauczycieli .. Nikt nie jest w pełni zadowolony z sytuacji, w której przyszło nam nauczać i uczyć się zdalnie.Sprawozdanie z wycieczki - przykład.. półrocze rok szkolny : Przedmiot : Nauczyciel: Liczba zrealizowanych godzin: Frekwencja: Ocena: Ocena .sprawozdania z frekwencji - systematycznie co miesiąc analizowałam dzienniki lekcyjne i sporządzałam sprawozdania z uwzględnieniem procedury poprawy frekwencji dziennik nauczania indywidualnego - w okresie trwania stażu pełniłam funkcję wychowawcy ucznia Branżowej Szkoły z orzeczeniem o potrzebie10..Komentarze

Brak komentarzy.