Jak napisać sprawozdanie na dyplomowanego

akt II SA 2024/01 Rozstrzygnięcie ustalające okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu1 1 Teczka nauczyciela kandydata na dyplomowanego Niniejszy poradnik uwzględnia zmiany z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Prezentacja znajduje się w BIBLIOTECZCE.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuZłożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela…


Czytaj więcej

Jak napisać dobre sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak swoje dokumenty związane z awansem zawodowym (sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nau…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt