Ramowy plan nauczania edukacja wczesnoszkolna 2019

• Zmiany mają związek z reformą oświaty i likwidacją gimnazjum.. 4 4 8 4 Wiedza o kulturze 1 1 5 Historia rozszerzona 2 5 6 13 6 Wiedza o społeczeństwie 1 1 7 Podstawy .Ramowe plany nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół opublikowane (Dz. U. z 4.04.2019 poz. 639Plany nauczania napisał Wicek 2020-06-17 16:10:47, ostatnia aktualizacja 2020-07-06 14:42:45 przez Wicek Arkusz organizacyjny na rok szkoln…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt