Sprawozdanie o odpadach 2021

ul. Legionów 220, 87-100 Toruń .Z BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, korzystają wszyscy wytwarzający odpady (oprócz mieszkańców, za których rozlicza się samorząd) - nieduże .Materiał przedstawiał sposób złożenia sprawozdania.. Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów i firm wprowadzających produkty, również produkty w opakowaniach a także gospodarujących odpadami oraz wykonanie spraw…


Czytaj więcej